Sintring

En produktionsteknik där man pressar ett pulver under högt tryck i ett slutet verktyg för att få fram detaljens form. Detaljen erhåller sina slutliga egenskaper genom uppvärmning i kontrollerad atmosfär (sintring).

Detaljer som tillverkas genom sintring kan vara förhållandevis komplexa och får sin slutliga form utan, eller med mycket lite efterbearbetning. Materialet innehåller alltid en viss mängd mikroskopiska porer vilka kan fyllas med olja genom impregnering och på så sätt bli självsmörjande.

SNABBFAKTA

• Noggranna toleranser
• Fina ytor
• Oregelbundna former
• Många olika material kan användas
• Moderata verktygskostnader

PRODUKTIONSTEKNIKER

Prototyper

Utvärdera en framtida produkt eller förbättra en befintlig. Framtagning genom skärande bearbetning eller 3D-printning.

METALLFORMSPRUTNING - MIM

Metallformsprutning, MIM påminner mycket om formsprutning av plastdetaljer. Mycket komplicerade former kan tillverkas med hög precision.

SINTRING

En produktionsteknik där man pressar ett pulver under högt tryck i ett slutet verktyg för att få fram detaljens form.

PRECISIONSGJUTNING

Genom den så kallade vaxursmältningsmetoden kan man gjuta gods med mycket hög precision.

PRESSGJUTNING

Vid pressgjutning pressas smält metall under tryck i en gjutform. Det går att uppnå hög måttnoggrannhet vilket ofta innebär mindre bearbetning.

SANDGJUTNING

Sandgjutning är en kostnadseffektiv process för låga och medelstora serier där krav på precision och ytor inte är avgörande.

SKÄRANDE BEARBETNING

Allt från enkelt till komplicerad bearbetning. Kostnadseffektivt och där precision och höga krav på toleranser och ytor ställs.

SMIDE & VARMPRESSNING

Vi rekommenderar ofta smide eller varmpressning när kraven på hållfasthet är höga. När förutsättningarna är rätt finns det pengar att tjäna på att gå från bearbetning till smide/varmpressning.

Montering

Färdigmonterad detaljer med ingående komponenter av varierande slag och material. Ett färdigt paket till en fast kostnad.