Skärande bearbetning

Skärande bearbetning

Allt från enkelt till komplicerad bearbetning. Kostnadseffektivt och där precision och höga krav på toleranser och ytor ställs.

Det finns ett antal skärtekniska metoder som t.ex. svarvning, borrning, fräsning, brotschning och driftning. Med moderna maskiner kan man idag bearbeta små stycktal likväl som stora. CNC tekniken gör att man kan utföra svarvning, fräsning, sidoborrning i en enda uppspänning.

Flerspindliga svarvar lämpar sig för stora volymer. Skärande bearbetning är oslagbart när det gäller mycket enkla detaljer i stora volymer eller mycket komplicerade detaljer i mått som inte lämpar sig för någon gjutteknik.

SNABBFAKTA

• Snabba uppställningar
• Små verktygskostnader
• Små till stora serier
• Komplicerade detaljer

PRODUKTIONSTEKNIKER

Prototyper

Utvärdera en framtida produkt eller förbättra en befintlig. Framtagning genom skärande bearbetning eller 3D-printning.

METALLFORMSPRUTNING - MIM

Metallformsprutning, MIM påminner mycket om formsprutning av plastdetaljer. Mycket komplicerade former kan tillverkas med hög precision.

SINTRING

En produktionsteknik där man pressar ett pulver under högt tryck i ett slutet verktyg för att få fram detaljens form.

PRECISIONSGJUTNING

Genom den så kallade vaxursmältningsmetoden kan man gjuta gods med mycket hög precision.

PRESSGJUTNING

Vid pressgjutning pressas smält metall under tryck i en gjutform. Det går att uppnå hög måttnoggrannhet vilket ofta innebär mindre bearbetning.

SANDGJUTNING

Sandgjutning är en kostnadseffektiv process för låga och medelstora serier där krav på precision och ytor inte är avgörande.

SKÄRANDE BEARBETNING

Allt från enkelt till komplicerad bearbetning. Kostnadseffektivt och där precision och höga krav på toleranser och ytor ställs.

SMIDE & VARMPRESSNING

Vi rekommenderar ofta smide eller varmpressning när kraven på hållfasthet är höga. När förutsättningarna är rätt finns det pengar att tjäna på att gå från bearbetning till smide/varmpressning.

Montering

Färdigmonterad detaljer med ingående komponenter av varierande slag och material. Ett färdigt paket till en fast kostnad.