Metallformsprutning MIM

Metallformsprutning MIM

Metallformsprutning, MIM, påminner mycket om formsprutning av plastdetaljer. Metallpulver och plastmassa bakas till en ”deg” som man i värmt tillstånd formsprutar. Därefter sintras detaljen för att ta bort plastmassan och för att ge metallen dess slutgiltiga egenskaper.

Mycket komplicerade former kan tillverkas med hög precision. Verktygskostnaden är något högre än för annan typ av gjutning varför MIM lämpar sig bäst för större serier. Eftersom graden av bearbetning minimeras så kraftigt så är kostnaden jämfört med tex skärande bearbetning väsentligt lägre.

SNABBFAKTA

• Fina ytor
• Noggranna toleranser
• Repeterbarhet
• Passar för komplex geometri
• Perfekt för oregelbundna former
• 
Många olika material kan användas

 

 

PRODUKTIONSTEKNIKER

Prototyper

Utvärdera en framtida produkt eller förbättra en befintlig. Framtagning genom skärande bearbetning eller 3D-printning.

METALLFORMSPRUTNING - MIM

Metallformsprutning, MIM påminner mycket om formsprutning av plastdetaljer. Mycket komplicerade former kan tillverkas med hög precision.

SINTRING

En produktionsteknik där man pressar ett pulver under högt tryck i ett slutet verktyg för att få fram detaljens form.

PRECISIONSGJUTNING

Genom den så kallade vaxursmältningsmetoden kan man gjuta gods med mycket hög precision.

PRESSGJUTNING

Vid pressgjutning pressas smält metall under tryck i en gjutform. Det går att uppnå hög måttnoggrannhet vilket ofta innebär mindre bearbetning.

SANDGJUTNING

Sandgjutning är en kostnadseffektiv process för låga och medelstora serier där krav på precision och ytor inte är avgörande.

SKÄRANDE BEARBETNING

Allt från enkelt till komplicerad bearbetning. Kostnadseffektivt och där precision och höga krav på toleranser och ytor ställs.

SMIDE & VARMPRESSNING

Vi rekommenderar ofta smide eller varmpressning när kraven på hållfasthet är höga. När förutsättningarna är rätt finns det pengar att tjäna på att gå från bearbetning till smide/varmpressning.

Montering

Färdigmonterad detaljer med ingående komponenter av varierande slag och material. Ett färdigt paket till en fast kostnad.