Från prototyp till produktion med rätt metod

Konkurrenskraft skapas genom matchning mellan material, metoder och leverantör.

Med matchning menar vi att den tillverkningskunskap och erfarenhet vi besitter i form av ingenjörer och utländska kontakter ger en stor fördel inte bara kostnadsmässigt.Vi vet vad man har att vinna på att hitta rätt teknik, rätt material och rätt tillverkare på rätt plats i världen.

Minimerad bearbetning är ett första krav på en lyckad matchning. Minimerat materialspill är ett annat. Samt naturligtvis korta ledtider och optimal logistiklösning.Vi hjälper dig med hela processen från eventuell anpassning av ritning till produktion, bearbetning och logistik.