Pressgjutning

Kostnadseffektiv vid långa serier. Hanterar komplexitet och repeterbarhet mycket bra.

En gjutmetod där man använder sig av en tvådelad gjutform som kan öppnas och slutas. När formen är sluten är den helt tät. Man sprutar in smält metall under högt tryck och fyller därmed kaviteten helt. Formen vätskekyls för att behålla rätt prestanda och livslängd och samtidigt hålla cykeltiderna nere.

Pressgjutning är en metod som blir mycket kostnadseffektiv vid långa serier, eftersom verktygskostnaden är förhållandevis hög. Vid kortare serier är kokillgjutning eller sandgjutning alternativa tekniker med lägre verktygskostnader.

SNABBFAKTA

• Snabb genomloppstid
• Goda designmöjligheter
• Fin yta

PRODUKTIONSTEKNIKER

Prototyper

Utvärdera en framtida produkt eller förbättra en befintlig. Framtagning genom skärande bearbetning eller 3D-printning.

METALLFORMSPRUTNING - MIM

Metallformsprutning, MIM påminner mycket om formsprutning av plastdetaljer. Mycket komplicerade former kan tillverkas med hög precision.

SINTRING

En produktionsteknik där man pressar ett pulver under högt tryck i ett slutet verktyg för att få fram detaljens form.

PRECISIONSGJUTNING

Genom den så kallade vaxursmältningsmetoden kan man gjuta gods med mycket hög precision.

PRESSGJUTNING

Vid pressgjutning pressas smält metall under tryck i en gjutform. Det går att uppnå hög måttnoggrannhet vilket ofta innebär mindre bearbetning.

SANDGJUTNING

Sandgjutning är en kostnadseffektiv process för låga och medelstora serier där krav på precision och ytor inte är avgörande.

SKÄRANDE BEARBETNING

Allt från enkelt till komplicerad bearbetning. Kostnadseffektivt och där precision och höga krav på toleranser och ytor ställs.

SMIDE & VARMPRESSNING

Vi rekommenderar ofta smide eller varmpressning när kraven på hållfasthet är höga. När förutsättningarna är rätt finns det pengar att tjäna på att gå från bearbetning till smide/varmpressning.

Montering

Färdigmonterad detaljer med ingående komponenter av varierande slag och material. Ett färdigt paket till en fast kostnad.