VÅR PROCESS

Läs om vår process och hur vi jobbar för att du ska få den bästa servicen.

1 | IDEUS

Ideus förändrar sättet att köpa gjutgods Vi tar ansvar för hela produktionsprocessen av din detalj från anpassning av ritning/konstruktion till bästa logistiklösning.

2 | Matchning & Benchmarking

Vi matchar er produkt mot lämligaste produktionsteknik och material. Vi bidrar med prototyper, ritningskritik och med värdefull kunskap om möjligheter och begränsningar.

3 | Sourcing

I Kina har vi tillsammans med vårt dotterbolag Metsino mångåriga relationer med flertalet leverantörer. Metsino sköter kontakterna med leverantörer och med kvalitetssäkring.

4 | Kvalitetssäkring

Vårt dotterbolag i Shenzhen fungerar som ett viktigt filter i den kvalitetsprocess vi säkrar i 3 steg: Iso certifierade leverantörer, Metsino och Ideus. Mätprotokoll kan ombesörjas om behovet finns.

5 | Lagerhållning

Vi lagerhåller dina produkter för snabba och säkra leveranser och sänker på det viset kostnaderna för egen lagerhållning.

6 | En nöjd kund

Produkterna levereras kvalitetskontrollerade i beställt antal på kort tid. Genom Ideus har kostnaderna sjunkit och problemen blivit färre.